типов проект за къща "Биляна"

4 930,00 €
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Застроена площ - 72 м2

Разгъната Застроена Площ /РЗП/ -  72 м2 /с включен чардак/

цена за проект - от "виза за проектиране" до "Разрешение за строеж" - 4930 €.

Традиционна българска селска къща разработена по проект от 1942 г.

Линк за интерактивен 3D модел на къща "Зорница":

New folder - 3D model by NadezhdaSu (@NadezhdaSu) [e6c7a9f] (sketchfab.com)

подове - дървен гредоред с дюшеме

тавани - дървена конструкция с дървена обшивка

стени - тухлени с варова мазилка - дишаща

прозорци - дървени, двукатни с единично стъкло и дървени капаци

врати - дървени

чардак - с дървен под и дървени перила

стълби - дървени

керемиди - керамични

 

Какво включва цената на типовия проект?

Цената на типовия проект включва всичко от „Виза за проектиране“ до „Разрешение за Строеж“, без таксата за самото разрешение.

Какво трябва да направи клиента?

Клиентът трябва да:

  • предостави виза за проектиране
  • предостави изходни данни от ВиК и ел. дружеството за имота
  • да почисти терена от растителност и да направи геодезично заснемане
  • да направи шурф /малък изкоп с размер на окоп с дължина 1,5м до твърд терен/
  • да предостави снимки на съществуващата растителност с дебелина на ствола над 15 см. в диаметър. Желателно е клиентът да е премахнал предварително по предвидения от закона ред дърветата в застроителното петно на къщата

Как се взима виза за проектиране?

Трябва да се потърси местен геодезист, който да изготви комбинирана скица. Върху нея архитект трябва да изготви „мотивирано предложение“, което да се подаде в общината. Често Главния архитект на общината може да съдейства в това.

Как се взимат изходни данни от дружествата за ВиК и електро захранване?

Трябва да се подадат стандартни заявления за издаване на изходни данни, към които да се приложат нотариален акт и кадастрална скица.

Как се прави геодезично заснемане?

Първо трябва терена да се почисти от растителност и отпадъци. После да се извика местен геодезист, който да извърши заснемане на терена, на съществуващата растителност и да предостави заснемането в dwg формат.

Как се прави „шурф“?

Шурфът е изкоп, който е необходим за да се види структурата на терена за изготвяне на геоложки доклад. Геоложкият доклад се заплаща от Къщите на Добрев и е включен в цената.

Клиентът трябва да направи изкоп в зоната на бъдещата къща с минимален размер, но позволяващ да се снимат с ролетка пластовете, за да се види кой пласт с каква дебелина е. Тези снимки трябва да се предоставят на Къщите на Добрев за изготвяне на геоложки доклад.

Какво се прави след осигуряване на исканите позиции?

Подписва се договор с плащания на съответните етапи и всичко до „Разрешение за строеж“ се поема от Къщите на Добрев.

Кога и от кого се плаща таксата за „Разрешение за строеж“?

Таксата за „Разрешение за строеж“ се плаща от клиента след одобряване на проектната документация.

Какво се прави след „Разрешение за строеж“?

След разрешение за строеж се сключват договори с електро и ВиК дружествата и се открива строителната площадка. За това са необходими „План за безопансност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“, договор с надзорна фирма, договор с фирма с регистрация в Камарата на Строителите – КСБ, както и договор с проектанти за авторски надзор.

Има ли някакъв ангажимент Къщите на Добрев  след Разрешение за Строеж?

Не. След „Разрешение за Строеж“ Къщите на Добрев не поема ангажимент за нищо свързано със строителството.

Независимо от това, Къщите на Добрев осигурява информация и съдействие във всяка от дейностите, напълно безплатно, но и без задължение или отговорности.

По време на самото изграждане на къщата клиентът ще получи безплатно консултации и посещения на място при казуси или проблеми, свързани с неясноти за изпълнителя. Ще се заплатят само транспортни разходи – предварително договорени в договора спрямо разстоянието от София до обекта.

Може ли да се правят промени в типовите проекти?

До „Разрешение за строеж“ проектът не може да бъде променян.

След „Разрешение за строеж“ клиентът ще получи декларация за прехвърляне на авторските права и ще може да прави промени по чл. 154 от ЗУТ по свое усмотрение, за собствена сметка и на своя отговорност.

Доколко са верни количествените сметки?

Сметките за материали и труд са точни до крайно възможна степен.

Единствената позиция която може да варира е в обема на  скалната маса в основите, но цената на този материал е несъществена.

Може ли клиентът да си построи сам къщата?

Ако разполага с необходимите знания и умения – да, но във всички случаи ще трябва да се включи и фирма с регистрация в КСБ.

Клиентът може да бъде назначен на граждански договор в тази фирма и като работник на фирмата да изгради изцяло къщата.

Документацията по строителството трябва да бъде разписана от техническо лице – служител на строителната фирма.

Може ли да се заменят позициите и материалите с други?

Да. Материалите заложени в сметките са с приемливо качество и достъпност. Клиентът може да поиска по-скъпи материали.

Например дървените елементи са от чам – бял бор, иглолистна дървесина. Клиентът може да си ги поръча от дъб, бук или друга широколистна дървесина.

Какво ще се случи, ако не може да бъде получено „Разрешение за строеж“?

Проектите отговарят на всички условия на ЗУТ за издаване на „Разрешение за строеж“.

Независимо от това, ако такова бъде отказано всички заплатени от клиента суми ще бъдат върнати по банков път.

Каква отговорност носи Къщите на Добрев  след „Разрешение за строеж“?

Всички евентуални грешки или неясноти в проектната документация са отговорност на Къщите на Добрев .

Може ли да има коментар в цените на типовите проекти?

При закупуване на повече от един проект може да се договори отстъпка.

При инвестиционни намерения за изграждане на селища се договаря специална цена.